Woningborg

Woningborg-garantie

Berlaere realiseert haar woningen onder Woningborg-garantie. Deze garantie geeft kopers extra zekerheden omtrent de kwaliteit en de levering van de gekochte woning.

Woningborg hanteert strenge selectienormen voor de inschrijving van een ondernemer uit de bouwsector. Wordt een bouwplan aangemeld bij Woningborg dan gaat men zeer nauwkeurig na of het voldoet aan alle technische en juridische eisen die het instituut daaraan stelt.

Woningborg maakt gebruik van een model koop-/aannemingsovereenkomst voor nieuwbouwwoningen en controleert of deze overeenkomst in een aangemeld project goed wordt toegepast. Hiermee hebben de kopers de zekerheid van een veilig contract.

Ter bevestiging van de Woningborg-garantie geeft Woningborg garantiecertificaten aan de kopers van de woningen uit. Het Woningborg-certificaat biedt deze kopers twee zekerheden.

 De afbouwwaarborg

Gaat de bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper een schadeloosstelling. Een en ander conform de in de Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels.

 De herstelwaarborg

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt deze garantie. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Hoelang en op welk onderdeel van de woning garantie zit, kunt u nalezen in de brochure “Woningborg Garantie- en waarborgregeling” die op de woning van toepassing is. Het bezit van het waarborgcertificaat geeft de koper de zekerheid dat deze garantie wordt gewaarborgd. Dat wil zeggen; voldoet de woning niet aan de kwaliteitsnormen en de bouwondernemer kan of wil niet herstellen, dan wordt op grond van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor herstel zorg gedragen. (Bron: www.woningborg.nl)