Perspectief in ontwikkeling

Berlaere Vastgoedontwikkeling ontwikkelt en realiseert aansprekende huisvesting voor wonen en werken. Dit kunnen bijvoorbeeld huizen, appartementen, winkels en bedrijfsgebouwen zijn, maar ook complete wijken. Berlaere leidt het gehele ontwikkeltraject en doet dit vooral op eigen initiatief en risico. Het traject loopt van het verwerven van locaties tot en met de uiteindelijke oplevering van de gebouwen en de openbare ruimtes.

Het ontwikkelen van vastgoed is een complexe aangelegenheid. Juridische, sociale, technische, architectonische, economische en stedenbouwkundige aspecten moeten goed op elkaar worden afgestemd. Dit vraagt om evenwichtige analyses en een gedegen inzicht in de kansen en de bedreigingen. Met haar brede kennis en ervaring slaagt Berlaere er steeds in een optimale invulling van de beschikbare ruimte te vinden.