Kerneelhoven in Nederweert

Aan de rand van Nederweert realiseerde Berlaere dit prachtige project met 193 woningen. Het plan bevat een groot aantal woningtypen. Kenmerkend zijn de prachtige laan en het leuke hof. De samenhang in kleuren en materialen van de woningen en de bestrating bepalen, in combinatie met de hagen, de bomen en het gras, in sterke mate het gevoel van “samen in een mooie buurt wonen.”

Berlaere verzorgde tevens al het civieltechnische werk in eigen beheer.

Ontwerp: Architecten aan de Maas, Maastricht.