Perspectief in ontwikkeling

Berlaere Vastgoedontwikkeling ontwikkelt en realiseert aansprekende huisvesting voor wonen en werken. Dit kunnen bijvoorbeeld huizen, appartementen, winkels en bedrijfsgebouwen zijn, maar ook complete wijken. Berlaere leidt het gehele ontwikkeltraject en doet dit vooral op eigen initiatief en risico. Het traject loopt van het verwerven van locaties tot en met de uiteindelijke oplevering van de gebouwen en de openbare ruimtes.

Het ontwikkelen van vastgoed is een complexe aangelegenheid. Juridische, sociale, technische, architectonische, economische en stedenbouwkundige aspecten moeten goed op elkaar worden afgestemd. Dit vraagt om evenwichtige analyses en een gedegen inzicht in de kansen en de bedreigingen. Met haar brede kennis en ervaring slaagt Berlaere er steeds in een optimale invulling van de beschikbare ruimte te vinden.
Integraal in ontwikkeling

Het ontwikkelen van vastgoed gaat verder dan het realiseren van mooie gebouwen. Het gaat om het creëren van een prettige omgeving. Een plek waar mensen graag zijn. Berlaere kiest waar mogelijk voor een integrale aanpak, waarbij de gebouwen, de openbare ruimtes en de voorzieningen gelijktijdig ontworpen worden en ‘samensmelten’.

Berlaere richt zich zowel op de ontwikkeling van uitleggebieden aan de randen van dorpen en steden, als op de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties. Hierbij wordt nauw samengewerkt met overheden en private partijen. Berlaere brengt deskundigen samen en werkt met een open, flexibele instelling aan het realiseren van prachtige projecten.
Kernwaarden in ontwikkeling

Berlaere kiest voor ‘de menselijke maat’ en handelt bij de ontwikkeling van elk project vanuit de gedachte dat mensen zich er thuis moeten voelen. Het gerealiseerde moet warmte, geborgenheid en comfort bieden en de architectuur moet fraai en tijdloos zijn.

Het team bestaat uit deskundige en creatieve mensen, die met veel inzet en een grote betrokkenheid werken aan plezierige plekken om te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren. Ze zijn altijd op zoek naar een passende invulling van ruimte en kiezen daarbij voor duurzame ontwerpen. Het steeds met trots kunnen terugkijken op het gerealiseerde, is een absolute ‘must’.

Innovatie in ontwikkeling

Of het nu gaat om gebouwen, infrastructuur of bedrijfsprocessen, Berlaere kiest voor innovatie en constante verbetering. Door beproefde technieken en methoden aan te vullen met veelbelovende innovaties is Berlaere in staat hoogwaardige huisvesting te creëren. Kwaliteit, gebruiksgemak en het nemen van verantwoordelijkheid staan hierbij centraal.
Woningborg

Berlaere realiseert haar woningen onder Woningborg-garantie. Deze garantie geeft kopers extra zekerheden omtrent de kwaliteit en de levering van de gekochte woning. Lees meer over Woningborg.
Woningbouw

Berlaere ontwikkelt en realiseert complete woonomgevingen met koop- en/of huurwoningen met diversiteit in situering en voor alle levensfasen. Klik hier voor de verschillende woonprojecten.
Bedrijfsruimte

Berlaere ontwikkelt en realiseert bedrijfsruimten bestemd voor huur of koop. Met oog voor commerciële toepassing, multifunctionaliteit en rendement. Klik hier voor de projecten.