Smaldersestraat in Liempde (Boxtel)

In een kleinschalige leefgemeenschap als Liempde is bij een uitbreiding van enige schaal uiterste zorg vereist. Toch is een totaal aanpak te verkiezen boven versnippering en de daarmee gepaard gaande aantasting van het bestaande cultuurlandschap.

In dit plan wordt een bijzondere woonkwaliteit bereikt door de architectuur van 58 woningen nauw aan te laten sluiten op het bestaande dorpsgezicht. Reeds aanwezige beeldbepalende elementen zijn in het plan opgenomen, hierdoor is een charmant woonbuurtje ontstaan.

In de architectuur van de woningen is in beeld en beleving een relatie gelegd met het bestaande Liempde. Dat wordt nog versterkt door het gebruik van een aangepast detaillering in de woningen met erkers, luifels enz.

Berlaere verzorgde tevens al het civieltechnische werk in eigen beheer.

Ontwerp: Van den Pauwert Architectenbureau BNA BV, Eindhoven.