Integraal in ontwikkeling

Het ontwikkelen van vastgoed gaat verder dan het realiseren van mooie gebouwen. Het gaat om het creëren van een prettige omgeving. Een plek waar mensen graag zijn. Berlaere kiest waar mogelijk voor een integrale aanpak, waarbij de gebouwen, de openbare ruimtes en de voorzieningen gelijktijdig ontworpen worden en ‘samensmelten’.

Berlaere richt zich zowel op de ontwikkeling van uitleggebieden aan de randen van dorpen en steden, als op de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties. Hierbij wordt nauw samengewerkt met overheden en private partijen. Berlaere brengt deskundigen samen en werkt met een open, flexibele instelling aan het realiseren van prachtige projecten.